Lịch

Lịch học tháng 3/2021

06 Tháng Ba, 2021

Lịch học các lớp năng khiếu tháng 3/2021 

Học viện phát triển đa trí tuệ ATUM 

STT Bộ môn  Độ tuổi  Lịch học  Giờ học  Số lượng học viên  Giáo viên 
1 Kendo 5-12 tuổi Thứ 2


Thứ 6


Thứ 7

17h45-18h45


17h45-18h45


17h-18h30

15 Thầy Kiều Quang Hồng

Thầy Nguyễn Quốc Dũng

2 Ballet 3-5 tuổi


6-12 tuổi

Thứ 3


Thứ 3

16h30-17h30


17h45-18h45

15 Ms. Trần Ngọc


Ms. Hà My

3 Ballet 3-5 tuổi


6-12 tuổi

Thứ 7


Thứ 7

16h30-17h30


17h45-18h45

15 Ms. Trần Ngọc


Ms. Hà My

4 Ballet 3-5 tuổi Thứ 5 17h45-18h45 15 Ms. Trần Ngọc
5 Fundance 3-5 tuổi Thứ 2


Thứ 4

16h30-17h30


16h30-17h30

15 Ms. Diệu Ngọc
                                                       6 Fundance 6-12 tuổi Thứ 2


Chủ Nhật

16h30-17h30


9h30-10h30

15 Ms. Ngọc Anh Xita
7 Fundance 6-12 tuổi Thứ 2


Chủ nhật

17h45-18h45


10h30-11h30

15 Ms. Ngọc Anh Xita
8 Mỹ thuật 4-6 tuổi


7-12 tuổi

Thứ 7


Thứ 7

9h30-11h


9h30-11h

15 Art Tree
9 Cờ vua 3-12 tuổi Thứ 5


Thứ 7

17h-18h30, 18h-19h30


17h-18h30, 18h-19h30

15  

Mr. Trường

10 Kỹ năng sống 3-5 tuổi Thứ 6 16h30-18h 15 Ms. Hà Anh
11 Tiền tiểu học 5 tuổi Thứ 5


Chủ nhật

18h-19h30


18h-19h30

15 Ms. Hà Anh
12 Cảm thụ âm nhạc 1-5 tuổi Thứ 4 17h-18h 15 Ms. Trang
13 Mc nhí 3-5 tuổi Thứ 4 17h-18h 15 Đang cập nhật