Lịch

Lịch khai giảng lớp Ballet tháng 3/2021

05 Tháng Ba, 2021

Lịch khai giảng lớp Ballet tháng 3 

Học viện phát triển đa trí tuệ ATUM 

 

STT Bộ môn Độ tuổi Lịch học Giờ học Số lượng học viên Giáo viên
1 Ballet hiện đại DBy-cb


Ballet hiện đại DBo-cb


Ballet hiện đại DBy2-cb

3-5 tuổi


6-12 tuổi


3-5 tuổi

Thứ 3, Thứ 7


Thứ 3, Thứ 7


Thứ 5, thứ 7

17h45-18h45


17h45-18h45


17h45-18h45

15


15


15

Ms. Trần Ngọc


Ms. Hà My


Ms. Trần Ngọc